English / Persian
امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
راهنمایی در خصوص بسته بندی موز سبز
شهرک فناوری
گروه کارخانجات پارت لاستیک
دپارتمان طراحی گرافیک کلینیک بسته بندیکانال تلگرام کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایرانافزایش ماندگاری محصولات غذایی - فیلم های پلاستیکی چندلایهفودصنعت

آمار بازدیدکنندگان

کاربر گرامی :  شما می توانید سئوالات مورد نظر خود را در زمینه های متنوع بسته بندی ازطریق منوی تماس یا ما به این

 کلینیک منعکس و پاسخ های متعدد در خصوص سئوال مطروحه را از طریق همین سایت مشاهده فرمائید

پنج شنبه 19 آذر 1394
 محمد قبادی

 

 موز در آب و هواهاي بخصوص عمل ميآيد و مقادير عمده آن به نقاط دور دست از محل توليد حمل ميشود . موز رسيده تحمل حمل و نقل و دستكاري زيادي را ندارد و بدين مناسبت هميشه در حالت نارس چيده و حمل و نقل ميگردد .

 در فاصله زمان بين چيدن و عرضه بمصرف كننده موز بايستي در درجه حرارت مناسب نگاهداري شود و براي حمل و نقل محتاج بوسائل ويژه است .

 ميزان رسيدن موز در موقع چيدن بايستي بحدي باشد كه زمان كافي براي انتقال به محل مصرف و به اطاقهاي مخصوص رساندن ميوه باقي بماند . تعيين ميزان رسيدن ميوه در موقع چيدن داراي ارتباط با فاصله زماني بين محل توليد و محل مصرف ميباشد و اين فاصله زماني را ممكن است از چند روز تا سه هفته در نظر گرفت . مدت مزبور تا 6 هفته نيز امتداد داده شده است يعني موز زودتر از درخت چيده شده ليكن اين نحوه كوتاه نمودن مدت بقاي موز بر روي درخت موجب نتيجه‏گيري كمتر از حيث وزن ميگردد و پس از رسيدن نيز ميوه طعم و عطري را كه از آن انتظار ميرود دارا نخواهد بود .

 موز نارس و موز رسيده هر دو در مقابل برودت بسيار حساس هستند و استفاده از درجات حرارت خيلي پائين موجب آسيب به پوست و طعم آن ميگردد . وضع موز از نظر سلامت و نداشتن خراش و تيغ خوردگي و لهيدگي در مدت نگاهداري آن نهايت تأثير را دارد .

 پس از حمل و نقل , موز محتاج به مدت زمان مشخص براي رسيدن ميباشد و بايستي تحت شرايط لازم از نظر حرارت و رطوبت نسبي و تهويه نگاهداري شود تا محصول مطلوب و مورد پسند بازار بدست آيد .

  1 - هدف و دامنه كاربرد

 منظور از تدوين اين استاندارد تعيين كيفيت , نحوه چيدن , مشخصات كارگاه بسته بندي , سرد نمودن ميوه , نحوه بارگيري و حمل و نقل و تخليه موز از وسيله نقليه , انبار نمودن موز در محل مصرف , انتقال به اطاق رسانيدن , مراحل رسانيدن و برنامه‏هاي رسانيدن موز ميباشد .

  2 - كيفيت

 2-1- براي ميزان رسيده بودن موز در موقع چيدن از درخت بايستي علاوه بر رعايت وضع ميوه تعداد روزيكه بعد از اين مرحله موز به اطاق رسيدن ميوه انتقال مييابد در نظر گرفته شود . مباني مورد توجه كه بطور معمول ديده ميشود پري دانه‏هاي موز , رنگ گوشت موز و سفتي و بوي پوست سبز آن ميباشد معهذا تمام مباني اخير داراي ارزش نسبي هستند .

 2-2- خوشه‏هاي موز بايستي عاري از علائم حمله قارچ و حشرات باشد و اثري از زخمهاي حاصله از نفوذ انگلها و ساير آفات و آسيب‏هاي فيريكي و سوختگي آفتاب نداشته باشد . دانه‏هاي موز بايستي پاك بوده در نتيجه اصطكاك و يا بعلل ديگر داراي خراش نباشد .

 2-3- در موقع چيدن از درخت , موز داراي فعاليت تنفسي زياد نيست و تا زمانيكه ميوه باطاق رسانيدن انتقال مي‏يابد حالت مزبور بايستي حفظ شود . در اين حالت است كه گوشت ميوه داراي محتوي نشاسته زياد ميباشد .

 بهنگام رسيدن ميوه نشاسته فوق به قند تبديل ميشود و توليد گاز كربنيك در 15 درجه سانتيگراد از 20 ميليگرم براي هر كيلوگرم ساعت به 60 ميلي گرم افزايش مييابد - در درجات حرارت بالاتر اين افزايش توليد Co2فزوني مي‏يابد و اين تمايل ميوه به افزايش فعاليت تنفس بايستي با كم كردن حرارت توليدي آن و استفاده از شرايط سرد تحت كنترل قرار گيرد .

 در دوران فعاليت شديد تنفسي , موز توليد اتيلين مي‏نمايد كه به رسانيدن آن كمك ميكند . وجود ميوه‏هاي لكدار و مجروح تا ميزان چهل درجه فعاليت تنفسي آن را زيادتر ميكند .

 براي منظورهاي تجارتي ميوه نبايستي لاغر باشد - استفاده از كودهاي پتاس در مزرعه موجب تسريع در رسيدن ميوه خواهد شود .

  3 - نحوه چيدن

 3-1- موز بايستي با دقت و مراقبت كامل از درخت چيده شود به طريقيكه به پوست ميوه آسيب وارد نگردد . معمولا ميوه هائي چيده ميشوند كه قطر آنها و ابعاد و رنگ و سفتي آنها بميزان مطلوب رسيده باشد . در هر يك از خوشه‏هاي موز دو پنجه ميوه كه بدرخت نزديك‏تر بوده‏اند در وضع پيشرفته‏تري از لحاظ آمادگي براي رسيدن قرار دارند .

 3-2- سابقأ خوشه‏هاي موز در كيسه‏هاي پلاستيكي سوراخ دار بسته بندي ميشد اما اينك پنجه‏هاي موز در كيسه‏هاي مزبور در كارتن بسته بندي ميشود و پنجه هائي كه از حيث رسيدن پيشرفته‏تر هستند بايستي جداگانه بسته بندي شوند .

  4 - كارگاه بسته بندي

 4-1- در كارگاه بسته بندي خوشه‏هاي موز از گرد و غبار زدوده ميشود و به پنجه‏هاي متعدد تقسيم ميگردد . در موارديكه مجاز باشد موز با ماده ضد عفوني از مشتقات (benzimidazole) شستشو ميشود .

 4-2- پنجه‏هاي موز از حيث نوع و اندازه ميوه و ميزان پيشرفت رسيدن در كارتن‏هاي جداگانه بسته بندي ميگردد . كارتن‏هاي استاندارد كه بسياري از كشورها آنرا قبول نموده‏اند كارتن‏هاي محتوي 10 يا18 كيلوگرم ميباشد .

 4-3- از كارتن‏هاي مقوائي حرارت ( برودت ) به سختي عبور مينمايد و براي جبران اين امر ديواره‏هاي جانبي كارتن‏ها بايستي داراي سوراخهاي متعدد بوده مساحت اين سوراخها از دو درصد جمع مساحت سطوح بيروني كارتن كمتر نباشد .

 4-4- با در نظر گرفتن اينكه در مراكز توليد اين ميوه درجه حرارت هوا زياد است عمليات چيدن و بسته بندي در كوتاه‏ترين مدت ممكن بايستي انجام شود .

  5 - سرد نمودن ميوه

 5-1- سرد نمودن ميوه بايستي در زماني كوتاه پس از اتمام عمليات بسته بندي شروع شود و اين عمل را ميتوان قبل از بارگيري در وسيله نقليه و يا در خود وسيله نقليه انجام داد - در هر حال فاصله زماني بين چيدن و سرد نمودن از 24 ساعت نبايد بيشتر باشد - بكار بردن سرعت در عمل سرد نمودن از بروز قارچ و كم شدن وزن ميوه خواهد كاست .

 5-2- رعايت كامل نكات مهم از قبيل يكسان بودن درجه حرارت ميوه در پائين‏ترين حد مجاز و در كوتاه‏ترين مدت به گردش مداوم هوا در محل انبار تا ميزان هشتاد برابر حجم هواي محل مزبور احتياج دارد . پس از رسيدن به درجه حرارت مطلوب ميزان گردش هوا ممكن است به نصف تقليل داده شود .

 

  6 - نحوه بارگيري , حمل و نقل و تخليه موز از وسيله نقليه

 6-1- براي جلوگيري از بالا رفتن درجه حرارت اطاق وسيله نقليه ( كشتي - راه آهن - كاميون ) قبل از انتقال موز بايستي خنك شود . درجه حرارت در مورد نوع (Gros Michel) 13 درجه سانتيگراد و براي ساير گونه‏ها   درجه سانتيگارد مناسب خواهد بود و در تمامي طول مسافرت اين درجات بايستي رعايت شود . در فصل زمستان براي حفظ درجه حرارت مزبور ممكن است گرم كردن اطاق حمل و نقل ضروري باشد .

 6-2- ستونهاي كارتن موز داراي ارتفاع 8 تا 10 كارتن خواهد بود و بايستي بنحوي ترتيب داده شود كه هواي سرد ( يا گرم ) بطور يك نواخت بهمه نقاط محموله برسد . بدين ترتيب هر متر مكعب وسيله نقليه ظرفيت 300 تا 350 كيلوگرم ميوه خواهد داشت .

 6-3- تخليه موز از وسيله نقليه و در صورت لزوم انتقال آن بوسيله ديگر بايستي در كوتاه‏ترين مدت صورت گيرد و جعبه‏هاي موز در معرض نور مستقيم آفتاب قرار داده نشوند .

 6-4- كليه عمليات بارگيري و حمل و نقل و تخليه بايستي با دقت و مراقبت در ممانعت از آسيب به كارتن‏هاي موز ( و محتويات آنها ) توام باشد و حركت وسيله نقليه نبايستي باعث ريختن ستونهاي كارتن و يا اصطكاك پنجه‏هاي موز محتوي آنها بشود .

 6-5- موز در برابر سرما بسيار حساس است و در بنادريكه داراي هواي يخ بندان است مدت عبور كارتن‏ها در هواي آزاد بايستي بسيار كوتاه باشد .

 6-6- حداكثر مدت مسافرت محموله موز در كشتي كه داراي وسائل كافي و لازم براي حمل موز باشد 25 روز تعيين شده است - بديهي است در نتيجه استفاده از اين حداكثر مدت حمل و نقل دوام ميوه در مقصد كوتاه‏تر خواهد شد .

  7 - انبار نمودن موز در محل مصرف

 7-1- انبار نمودن موز در محل مصرف بايستي با برنامه صحيح رسانيدن ميوه و رعايت عرضه و تقاضاي بازار توام باشد و عدم دقت در اين كار ممكن است موجب خسارت مالي سنگين بشود .

 7-2- درجات حرارت محل انبار براي انواع مختلف مزبور متفاوت است . مدت نگاهداري نيز با وضع موز و مدتيكه در بين راه بوده است ارتباط دارد و جدول زير راهنماي كلي درجات حرارت و مدت نگاهداري ميباشد .

 

 7-3- موز زرد شده بايستي در حرارت 13/5 الي 14 درجه سانتيگراد نگاهداري شود .

 7-4- وجود گاز كربنيك در محل انبار موجب خواهد شد كه موز زودتر برسد و براي دوام موز در انبار تهويه اطاق و تعويض اطاق و تعويض هواي آن ضروري است . معمولا برابر يك حجم هواي اطاق بايستي در هر ساعت تعويض گردد . ليكن در مدتيكه حرارت موز پائين آورده ميشود تعويض هوا برابر نيمي از حجم اطاق در هر ساعت , مناسب خواهد بود .

 7-5- موز به هنگام نگاهداري در انبار مقداري از وزن خود را از دست ميدهد قسمتي از اين كم شدن وزن مربوط به تبخير و بخشي از آن مربوط به تنفس موز ميباشد . ارقام زير راهنماي كلي كم شدن وزن در مدت بين چيدن از درخت و اطاق رسيدن ميباشد .

 خوشه‏هاي موز بدون پوشش  7 تا 8 درصد

 خوشه‏هاي موز در كيسه‏هاي پلاستيكي  2/5 تا 4/5 درصد

 پنجه‏هاي موز در كارتن  3/5 تا 5/5 درصد

 7-6- در مناطق سرد از نفوذ سرما به اطاق محل نگهداري بايستي جلوگيري شود .

  8 - انتقال به اطاق رسانيدن

 8-1- موز از زمان جدا شدن از درخت شروع به رسيدن مينمايد بنابراين وضع موز در موقع ورود آن به اطاق رسانيدن با ميزان رسيدن در موقع جدا شدن از درخت شرايط حمل و نقل و شرايط سرد شدن و نحوه نگاهداري در انبار داراي ارتباط ميباشد .

 8-2- پنجه‏هاي موز بايستي هرگاه در كيسه يا تحت شرايط ديگر در كارتن بسته بندي شده از محدوديت‏هاي اين قبيل بسته بندي‏ها آزاد شوند يعني سر كيسه‏هاي پلاستيكي يا گونه‏هاي ديگر باز شود .

 8-3- در صورتيكه وسيله حرارت بموز اكسيژن مصرف مينمايد بايستي ترتيبي داده شود كه هواي مرطوب تازه به اطاق مرتبأ وارد شود .

 8-4- در پاره‏اي از موارد پنچه‏هاي موز را در اطاق رسانيدن روي بندهائي كه تعبيه شده آويزان مي‏نمايند اين رويه به رسانيدن يكنواخت ميوه كمك مينمايد و طعم و عطر مطبوع‏تري بدست ميآيد .

 8-5- رطوبت نسبي موز در مدت رسانيدن بايستي 90 تا 95 درصد باشد و براي اين منظور دستگاههاي رطوبت با كنترل دقيق بايستي در اطاق رسانيدن نصب گردد .

 براي اطاقهاي كوچك از آب پاشي كف اطاق ميتوان استفاده نمود و پس از آنكه رنگ موز تبديل به زرد شد رطوبت نسبي بايستي به 85 درصد تقليل يابد .

 8-6- به هنگام چيدن موز ار درخت ميزان توليد اتيلن آن حدود 0/4 ميلي گرم براي هر تن در 24 ساعت است و در اطاق رسانيدن اين ميزان ممكن است تا 20 ميلي گرم برسد . اتيلن محرك تنفس بيشتر و رسانيدن موز در درجات بيش از 12 درجه سانتيگراد ميباشد و حتي ممكن است رنگ موز را از سبز به زرد تبديل نمايد . وارد نمودن 0/1 درصد اتيلن به اطاق رسانيدن موجب تسريع رسيدن ميوه ميشود و در نتيجه ممكن است درجه حرارت اطاق پائين‏تر نگاهداري شود . اطاقهائيكه در آنها از گاز اتيلن استفاده ميشود بايستي داراي ديوارهاي غير قابل نفوذ هوا باشد .

 در عين حال اتيلن ماده‏ايست قابل انفجار , وجود يك درصد آن در هواي انبار خطر مزبور را در بر خواهد داشت . توصيه ميشود كه براي جلوگيري از خطرات انفجار اتيلن با ازت به ميزان 5 و 95مخلوط شود و از كپسولهائيكه در خارج اطاق قرار داده شده به اطاق وارد گردد .

 محل دخول اتيلن بايستي در كنار باد بزنهاي هوا باشد تا بطور يكنواخت در هوا مخلوط شود . استفاده از كپسول اتيلن بايستي تحت نظر شخص مسئول و با احتياط كامل صورت گيرد .

  9 - مراحل رسانيدن

 9-1- مرحله اول پس از آنكه ميوه گرماي مورد نظر را كسب نمود رسيدن آن آغاز ميگردد و پيشرفت ميزان رسيدن با وضع موز قبل از شروع باين عمليات ارتباط خواهد داشت . با آغاز رسيدن ميوه ميزان تنفس آن فزوني مييابد اكسيژن اطاق بسرعت مصرف ميگردد و گاز كربنيك جانشين آن ميشود و ميزان توليد گاز اخير براي مدت خيلي كوتاه به يكصد ميلي گرم براي هر كيلو موز در يك ساعت خواهد رسيد كه اين مقدار چهار برابر ميزان تنفس موز قبل از آغاز اين عمليات ميباشد . عليهذا در صورتيكه باطاق رسانيدن ميوه اكسيژن كافي داده نشود جريان رسيدن آن بطئي خواهد شد - گردش هوا نهايت اهميت را دارد تا مبادله حرارت به سهولت انجام پذيرد .

 9-2- در ميان پنجه‏هاي موز معمولا تعداري در رسيدن پيشرفته‏تر هستند و اتيلن حاصله از اين پنجه‏هاي پيشرفته‏تر محرك رسانيدن ميوه‏هاي ديگر ميشود بهر حال با افزودن اتيلن به فضاي اطاق همانطوريكه در 7-6 اشاره شد ميتوان رسانيدن را تسريع نمود . رسيدن ميوه موقعي شروع ميگردد كه ميزان اتيلن گوشت آن به يك قسمت در ميليون برسد .

 در اطاقيكه ميوه‏ها شروع رسيدن نموده‏اند ورود اتيلن اضافي تاثير بيشتري نخواهد داشت .

 9-3- مرحله دوم : در مرحله دوم رسانيدن رنگ پوست موز تدريجأ از سبز به زرد تبديل ميشود و عطر موز رسيده بمشام ميرسد در اين موقع گردش هوا بايستي بهمان نحو باشد ليكن درجه حرارت و رطوبت نسبي تقليل داده شود .

  01 - توزيع موز

در ماههاي تابستان موز بايد پس از آنكه شروع به زرد شدن نمود توزيع شود , درجه حرارت نگاهداري موز در محل توزيع در ماههاي تابستان بين 13-14 درجه سانتيگراد خواهد بود . در ماههاي زمستان براي درجه حرارت موز در محل نگاهداري 16 درجه سانتيگراد مناسب خواهد بود . نگاهداري موز در محل توزيع ( يا محل مصرف ) در درجات حرارت نامناسب موجب كمي دوام آن خواهد شد .

  
یک شنبه 14 دی 1393
 سهیلا نخودچی

موز به دلیل داشتن خاصیت کلایمتریک نارس برداشت میشود و پس از برداشت رسانده میشود.

پس از برداشت موز ابتدا در حوضچه های عمیق شسته میشود .چون موز بیشتر در مناطق گرمسیر برداشت میشود عمل شستشو باعث پایین آمدن دمای موز شده و همچنین گردوخاکی که روی آن است را میگیرد.سپس گل های انتهایی آن گرفته شده و در نهایت آبگیری میگردد.آبگیری در جایگاه های خاصی صورت میگیرد.

در هنگام جداکردن گل انتهایی شیره یا لاتکس از موز خارج میشود که این لاتکس در حوضچه ها شسته میشود و از روی انگشتگی

موز پاک میشود زیرا در اثر ماندن بر روی موز باعث تغییر رنگ میگردد. پس از آن موزها را بصورت 7-3 عددی در کارتن های بیست کیلویی بسته بندی میکنندو از پوشش های پلاستیکی پلی اتیلنی برای افزایش عمر ماندگاری موز استفاده میکنند.

برای عمل آوری و رنگ آوری موزها از گاز اتیلن و مایع اتوژن ستفاده میگردد

  
شنبه 3 آبان 1393
 حانیه افسیج

برداشت موز:
میوه موز رفتار کلایمکتر یک دارد و نارس برداشت شده و سپس رسانده می شود و در میوه موز بهترین مثال تبدیل نشاسته به قند در اثر رسیدن میوه است.

زمان برداشت موز:
از نظر تجاری ، تکامل میوه موز به چهار مرحله تقسیم شده است و هر مرحله بنا به شکل سطح مقطع میوه نام گذاری شده است.
مرحله اول یا A: نارس ترین مرحله که میوه موز به سه ربعی نازک معروف است.
مرحله دوم یا B: سه ربعی استاندارد
مرحله سوم یا C: سه ربعی سنگین
مرحله چهارم یا D: مرحله فول (FULL)
میوه نارس ابتدا دارای سطح مقطع محدب است و بارسیدگی میوه این سطح مقطع گرد می شود علائم رسیدگی میوه خشک شدن برگ و خشک شدن انتهای گل است که بسته به رقم میوه ، شرایط محیط و مدیریت محصول متفاوت است از دیگر علائم رسیدگی و برداشت محصول ، تعداد روزها از زمان ظهور گل و نسبت گوشت میوه به پوست آن و نسبت وزن میوه به طول آن و صاف شدن گوشه ها می باشد. نسبت میوه به طول آن برای موز رقم و دوارف کاوندیش در موقع مناسب برداشت 3/8-1/7 است.
رشد خوشه موز در یک دوره 150-90 روز بستگی به واریته ، طول می کشد. استانداردهای رسیدن میوه موز در مورد موز کاوندیش پاکوتاه در 113 تا 130 روز صورت می گیرد.

نگهداری موز:
برای میوه موز از دو اصطلاح انگشت و پنجه استفاده می شود که در تعریف به هر یک از میوه های موز انگشت گفته می شود و پنجه یعنی هر چند دانه میوه موز که در یک ردیف یا دو ردیف روی یک محور قرار گرفته اند.
در هنگام برداشت موز يعني بریدن خوشه ها باید دقت نمود که شیرا به مترشحه از محل بریدن بر روی میوه موز نریزد و میوه ها آسیب نبیند. اگر جداسازی پنجه ها در مزرعه صورت گیرد بایستی هر پنجه از ناحیه تاج با قطعه کوچکی از مواد جاذب اسفنج مانند آغشته به قارچ کش پوشانده شود و سپس بسته بندی در کارتن صورت گیرد.
در کشورهای آمریکایی مرکزی محصول موز بعد از برداشت به اتاق بسته بندی منتقل شده و در آنجا پنجه ها را از خوشه جدا کرده و در آب کلردار شسته شده و از میان اسپری محلول قارچ کش عبور داده می شود و سپس میوه ها درون پلاستیک و در کارتن بسته بندی می کنند گرمادهی موز با آب داغ نیز بیماری آنتراکنوز را کاهش و غوطه وری به مدت 2 دقیقه در آب 58 درجه سانتی گراد باعث کاهش بیماریهای قارچی می شود.
پوشش پلاستیکی پلی اتیلین بر روی عمر ماندگاری كيفيت موز مژثر است مثلاً موز رقم دوارف کاوندیش در مرحله سه ربعی رسیدگی برداشت نموده و پس از ضدعفونی توسط غوطه وری در محلول تیابندازول با غلظتPPM 400 با آب شستشو و خشک نموده است پنجه های موز را در پوشش پلی اتیلینی با 30 میکرون ضخامت بسته بندی و در کارتن قرار داده است و وزن بسته ها 4-3 کیلوگرم می باشد میوه ها به مدت یک ماه در دو دماي 15 و 12 درجه سانتیگراد کیفیت خوبی داشته و بعد از خارج سازی از انبار به مدت 7-5 روز عمر ماندگاری داشته است.
موز رقم دوارف کاوندیش در دمای 4/14 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 90-80 درصد به مدت 25 روز ماندگاری داشته است و پوشش دو لایه از محلول امولسیون واکس 12/0 بر روی سطح میوه باعث افزایش عمر ماندگاری موز دوارف کاوندیش در دمای 5/14 درجه سانتیگراد به مدت 12-10 روز می شود.
رسیده کردن موز:
جهت رسیده کردن موز بهترین روش، استفاده از گاز اتیلن می باشد گاز اتیلن در سیلندرها برای فروش عرضه می گردد و وقتی که با ازت ترکیب می شود (5% اتیلن +95% ازت) منفجر شونده نمی باشد. غلظت گاز بکار برده شده در این مورد ، یک لیتر گاز اتیلن در هر مترمکعب و یا بیست لیتر گاز مخلوط در هر مترمکعب می باشد  همچنین درجه حرارت نقش مهمی در رسیده کردن موز بازی می نماید به عنوان مثال در حرارت 5/18 درجه سانتی گراد 3 روز پس از استعمال گاز اتیلن موزها رسیده می شوند و در 5/15 درجه سانتی گراد در مدت 5 روز و در 5/14 درجه سانتی گراد حدود یک هفته طول خواهد کشید.

درجه بندی و بسته بندی موز:
خوشه های موز را باید بوسیله قلاب و یا تیرهای عرضی طاق و یا یک سیستم قرقره ای آویزان شوند یک چاقو تیز با تیغه فولادی و نازک و خمیده برای بریدن دستک های موز از روی خوشه بکار برده می شود زمانی که قسمتی از ساقه بر روی خوشه باقی می ماند باعث رشد قارچ و ایجاد پوسیدگی در زمان حمل و رسیده کردن می شود. برای جلوگیری از رشد قارچی که باعث پوسیدگی می گردد در موقع حمل و رسیده کردن دستکهای موز باید با یک قارچ کش قبل از بسته بندی ضدعفونی شوند و سپس دسته های موز که هر کدام 3 تا 7 عددتك میوه، موز می باشد در کارتونهای بیست کیلویی بسته بندی شوند.

 

 

  

جستجوی پیشرفته

کتب و مقالات علمی
صنایع بسته بندی و غذایی

خبرنامه: ثبت ایمیل

فرش پلاس( بسته بندی میوه و سبزی)