English / Persian
امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
بطری های PET پس از پر شدن محصول نوشیدنی درصدی از آنها در انبار دچار کاهش درصد گاز و نرم شدن دیواره بطری می شوندلطفا علت و راه حل مشکل را مشخص فرمایید (تولید کننده)
شهرک فناوری
گروه کارخانجات پارت لاستیک
دپارتمان طراحی گرافیک کلینیک بسته بندیکانال تلگرام کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایرانافزایش ماندگاری محصولات غذایی - فیلم های پلاستیکی چندلایهفودصنعت

آمار بازدیدکنندگان

کاربر گرامی :  شما می توانید سئوالات مورد نظر خود را در زمینه های متنوع بسته بندی ازطریق منوی تماس یا ما به این

 کلینیک منعکس و پاسخ های متعدد در خصوص سئوال مطروحه را از طریق همین سایت مشاهده فرمائید

شنبه 3 اسفند 1392
 گیسو ملکی

 

تغییرات خواص فیزیکی، مکانیکی و نفوذپذیری گاز دی اکسید کربن در بطریهای پلی اتیلن ترفتالات مورد استفاده در بستهبندی نوشابه های گاز دار مورد مطالعه قرار گرفت. چنین نتیجه گرفتند که قدرت اسیدی نوشابه و خواص آن از جمله چگالی در طول مدت ماندگاری تغییری نکرده است، ولی در اثر واکنشهای موجود بین نوشابه و بطریهای پلی اتیلن ترفتالات (تغییر ساختار ملکولی و درونی پلیمر) تمامی عوامل مکانیکی تغییر کرده، این تغییرات همگی در مسیر کاهش خواص مکانیکی پلیمر نظیر مقاومت در برابر نیروهای مکانیکی خارجی، افزايش خاصیت انعطاف پذیری و كاهش استحکام پلی اتیلن ترفتالات است. ار آنجا که مدول یانگ معیاری برای سنجش میزان استحکام است، کاهش این پارامتر پس از مدت زمان ماندگاری 10 هفته‎‎ای، نشان دهنده کاهش میزان استحکام پلیمر است. همچنین با افزایش دما میزان کاهش عوامل مکانیکی نیز افزایش یافته است. بعلاوه، مشاهده گردید که همزمان با کاهش خواص یاد شده ، میزان کاهش فشار گاز دی اکسید کربن افزایش یافته، در واقع میزان نفوذپذیری گاز دی اکسید کربن با کاهش خواص مکانیکی افزایش یافته است. با افزایش دما، خروج گاز دی اکسید کربن افزایش یافته بطوری که پس از چهار ماه به نصف مقدار اولیه کاهش یافته است.

 

  
یک شنبه 26 آبان 1392
 مریم وطن چیان

در مورد بطری های پت این اشکال بیشتر در بطریهای کوچک آن دیده می شود که عمل کشیدن (اورینتیشن) در حین شکل دهی نهایی کمتر انجام می گیرد و لذا  خاصیت ممانعتی که  بدنبال عمل اورینتیشن تشدید می گردد در این بطریها کمتر اتفاق افتاده به خروج گاز حساس می باشند. در کف بطریهای کوچک و بزرگ هم این نقص دیده می شود گرچه بدلیل ضخامت بیشتر در کف بطری ها، شدت خروج گاز کمتر است. دقیقا به همین دلیل (کاهش خاصیت ممانعتی بدنبال کاهش اورینتیشن) هم هست که امکان ورود برخی ترکیبات موجود در نوشابه/نوشیدنی (مانند اسانس های روغنی) به درون پلی مر فراهم می گرددکه باعث نرم شدن پلی مر می شوند. این اسانسها در غلظت بالا و در سایر پلی مرها  می توانند باعث سوراخ شدن پلی مر هم شوند.

کدیور،م.اصول بسته بندی مواد غذایی،انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون بسته بندی ،سال دوم ،شماره 6 ،تابستان 1390 

 

  
دوشنبه 10 تیر 1392
 محمد امین میری

سابقه استفاده از پلیمرها به عنوان ماده بسته بندی مواد غذایی، به حدود یک قرن قبل باز می‎گردد. گرچه این مواد از نظر شیمیایی خنثی هستند، اما هنگامی که در تماس مداوم و طولانی با مواد غذایی قرار می‎گیرند ، همواره واکنش‎هایی بین ماده بسته‎بندی و مواد غذایی بسته‎بندی شده بوجود می‎آید. پلی‎اتیلن ترفتالات جزء پلیمرهای بسته‎بندی است که اخیرا بطور گسترده به عنوان ظروف نگهداری مواد غذایی در تولید بطری نوشابه‎های گازدار، آب معدنی، روغن مایع، عرقیجات گیاهی و سایر نوشیدنی‎ها مصرف می‎شود. گرچه این پلیمر بطور کلی خنثی و بی اثر است، ولی تماس مداوم در زمان‎های طولانی، باعث ایجاد کنش و واکنش‎هایی بین ماده غذایی ‎ و ماده بسته‎بندی می‎شود. این واکنش‎ها شامل نقل ‎ انتقال ترکیبات و اجزای مختلف بین ماده غذایی، ماده بسته بندی و محیط اطراف است. بطوری که این واکنش‎ها علاوه بر تغییر طعم، کیفیت و سلامت ماده غذایی ، خواص فیزیکی و مکانیکی ماده بسته بندی را نیز دستخوش تغییرات می‎کند. این واکنش‎ها بطورکلی، به سه گروه دسته بندی می‎شوند: مهاجرت، که شامل انتقال ترکیبات مختلف از ماده بسته بندی به درون ماده غذایی با محیط اطراف است. مهاجرت در واقع فرایندی نفوذی است که به شدت تحت تاثیر واکنش‎های بین ماده بسته ‎بندی و ماده غذایی قرار می‎گیرد، این واکنش‎ها خواص ماده بسته‎بندی نظیر استحکام مکانیکی را کاهش و تغییر می‎دهد. از طرفی مهاجرت ذرات و ترکیبات مواد غذایی نظیر چربی‎ها به درون پلاستیک باعث افزایش تجرک اجزای پلاستیک و در نتیجه مهاجرت این اجزا به داخل ماده غذایی می‎شود . در پژوهش‎هایی که تاکنون دربتره مهاجرت از ظروف پلی اتیلن ترفتالات انجام گرفته است، مهاجرت کلی ترکیبات مختلف مورد نظر بوده است. در این پژوهش‎ها ابتدا نمونه مورد ازمایش با ترکیبات بطور مصنوعی آلوده گردیده و سپس میزان ترکیبات مهاجرت یافته در محلول‎های شبیه‎شازی شده ردیابی می‎گردد. فرانز و و همکارانش در سال 1996 و پیرینگر و همکارانش در سال 1998 مهاجرت در فیلم‎های پلی اتیلن ترفتالات بازیافتی تک لایه و سه لایه را مطالعه کردند همچنین کار مشابهی توسط کومولپراسرت و همکارانش در سال 1997 روی بطری‎های پلی اتیلن ترفتالت انجام گرفت، نتایج نشان داده است که شستشوی ظروف قبل از استفاده مجدد اثر بسزایی در کاهش میزان آلودگی و در واقع میزان مهاجرت آنها دارد. دسته دوم پدیده جذب است که به انتقال اجزای ماد ه غذایی به درون ماده بسته‎بندی اطلاق می‎گردد. این اجزا اصولا ترکیبات معطره فرار هستند. گرچه مهمترین اثر جذب کاهش کیفیت عطر و طعم ماده غذایی است، ولی این پدیده روی خواص مکانیکی پلیمر نیز اثر می‎گذارد. در زمینه جذب دی‎لیمونین به وسیله پلی اتیلن ترفتالات و اثر آن روی خواص مکانیکی پلیمر ، پژوهش‎هیی صورت گرفته است. اما دسته سوم نفوذ است که شامل عبور ملکول‎ها و ترکیبات کوچکی از ماده غذایی از درون غشای پلی‎مری و انتقال آن‎ها به فضای آزاد است. بطور کلی، تابعیت دمایی نفوذ گازها از قانون گاز آرنیوس پیروی می‎کند، بنابراین میزان نفوذ‎پذیری با افزایش دمای محیط افزایش می‎یابد.نفوذ پذیری اکسیژن در پلیمرهای آلیاژی توشط کوبایاشی و همکارانش در سال 1995 در زمینه نفوذ پذیری انجام گرفته است. بررسی نفوذ‎پذیری گازهای نیتروژن، آرگون، هلیم، اکسیژن و دی اکسید کربن روی فیلم‎های پلی استر توسط مک گانیل و همکارانش در سال 2001 انجام شد ه است و نتایج آنها نشان داده است که نشر گازها نه فقط تحت تاثیر تغییرات فضای خالی و میزان آن در ابعاد ملکولی است، بلکه تحت تاثیر ساختار بلوری ماتریس نیز قرار دارد. بنابر این نفوذ پذیری یکی از مهمترین واکنش‎های بین نوشابه و بطری پلی اتیلن ترفتالات است. مقاومت این پلیمر در برابر نفوذ و خروج گاز دی اکسید کربن به علت نقش حیاتی این گاز در طعم‎دهی مطلوب به نوشابه و همچنین جلوگیری از تخمیر و فساد نوشابه اهمیت بسزایی دارد. بنابراین، ماندگاری نوشابه تحت تاثیرمستقیم گاز موجود در نوشابه است. در تحقیق انجام گرفته توسط دکتر ارومیه‎ای و همکارانش در سال 1383، تغییرات خواص فیزیکی ، مکانیکی و نفوذ‎پذیری گاز دی‎ اکسید کربن در بطری‎های پلی اتیلن ترفتالات مورد استفاده در بسته‎بندی‎ نوشابه ‎های گاز دار مورد مطالعه قرار گرفت. آن‎ها چنین نتیجه گرفتند که قدرت اسیدی نوشابه و خواص آن از جمله چگالی در طول مدت ماندگاری تغییری نکرده است، ولی در اثر واکنش‎های موجود بین نوشابه و بطری‎های پلی اتیلن ترفتالات (تغییر ساختار ملکولی و درونی پلیمر) تمامی عوامل مکانیکی تغییر کرده، این تغییرات همگی در مسیر کاهش خواص مکانیکی پلیمر نظیر مقاومت در برابر نیروهای مکانیکی خارجی، خاصیت انعطاف پذیری و استحکام پلی اتیلن ترفتالات است. ار آنجا که مدول یانگ معیاری برای سنجش میزان استحکام است، کاهش این پارامتر پس از مدت زمان ماندگاری 10 هفته‎‎ای ، نشان دهنده کاهش میزان استحکام پلیمر است. همچنین با افزایش دما میزان کاهش عوامل مکانیکی نیز افزایش یافته است. بعلاوه، مشاهده گردید که همزمان با کاهش خواص یاد شده ، میزان کاهش فشار گاز دی اکسید کربن افزایش یافته، در واقع میزان نفوذپذیری گاز دی اکسید کربن با کاهش خواص مکانیکی افزایش یافته است. ارومیه‎ای و همکارانهمچنینگزارش کردند که با افزایش دما، خروج گاز دی اکسید کربن افزایش یافته بطوری که پس از چهار ماه به نصف مقدار اولیه کاهش یافته است. ولی نوع نوشابه اعم از کولا یا پرتقالی اثری در مقدار خروج گاز دی اکسید کربن ندارد. کاهش وزن نمونه ها طی مدت نگهداری نیز تاییدی بر کاهش استحکام و تغییر ساختاری بطری های پلی اتیلن ترفتالات بوده. چندین جایگزین پلیمری برای بطری های PET وجوددارد،مانند پیو پلاستیک‎ها، پلی پرو‎پلین شفاف،PENو پلی‎کربنات‎ها.استفاده از آن‎ها به فاکتور های مختلفی بستگی دارد از جمله مشتری پسندی و اقتصاد.در حالحاضر بیو پلاستیک‎های موجود در مقایسه با PENقابلیت ممانعت‎کنندگی پایینی در برابر گاز و آروما دارند. افزودن ممانعت کننده‎ها جهت محافظت کافی‎‎ نوشیدنی‎های میوه ای نیاز است و وچنین سیستم هایی در حال توسعه است.

منبع: ارومیه‎ای، ع.، و همکاران. 1383. مطالعه تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی بطری‎های PET طی مدت ماندگاری نوشابه‎های گازدار و اثر آن روی نفوذ گاز کربن دیوکسید. مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال هفدهم، شماره 6. ص 346-339. مطالعه بیشتر Franz , R., Huber M, Piringer O.G., Damant A.P., Jickells and Castle L., Study of functional barrier properties of multilayer recycled Poly ethylene terephthalate bottles for soft drinks. J. Agricultural and Food Chem. 44, 892-897. 1996 Piringer O., Franz R., Huber M., Begley T.H. and Mcneal T.P., Migration from Food Packaging Containing a functional barrier: mathematical and experimental evaluation. J. Agricultural and Food Chem. 46. 1532-1538. 1998. Komolprasert V. and Lawson A.R., Considerations for Reuse of Poly ethylene terephthalateBottles in food packaging: Migration study . J. Agricultural and Food Chem., 45, 444- 448, 1997. Kobayashi M., Kanno T., Handak., and Sanai S., permeability and diffusivity of D- limonene Vapor in polymeric sealant films. , J. food sci., 60, 205-209.1995.

  
سه شنبه 10 اردیبهشت 1392
 سارانیاستی

ماهیت نوشیدنی (مثل :آبکی ، اسیدی و دارابودن میزان کم چربی (برای مثال دردوغ ) محیط مناسبی را برای فعل و انفعالات با ماده بسته بندی ( بطری های پلی اتیلن ترفتالات) فراهم می سازد. برای این منظور بایدمیزان فعل و انفعالات در طول زمان و در دماهای مختلف مورد آزمایش قرارگیرد. درخصوص مهاجرت ترکیباتPETبه مواد غذایی به جهت کاربرد ان در بسته بندی، تاکنون چندین گزارش و تحقیق مبنی بر اینکه تعدادی از ترکیبات موجود در ظروفPET به داخل محتویات انها واردشده اند ارائه گردیده است که در این خصوص می توان به تعدادی از گزارشات ان اشاره نمود.

بوسیله انالیزدستگاهی به روش گاز کروماتوگرافی مشخص گردیده است که مجموعا 19 جابجایی از دیواره بطریهای PET تشخیص داده شده که اکثر ترکیبات به عنوان محصولات حدواسط واکنش و یامونومرهای باقیمانده حاصل از(هیدراتاسیون) و ترانس استریفیکاسیون نهایی ظاهرشده.همچنین

گزارش گردیده است که وقتی مقادیر استالدهیدموجود در ساختمان PET به حدود 1/1 الی 8/3 میکروگرم در هر گرم می رسد استالدهید موجود در محلولهای مایع به حدود 5/7 الی 11 میلی گرم در هر گرم می رسد. مهاجرت استالدهید از PETدردمای40درجه سانتیگراد پس از 4 روزبه یک سطح پایدار می رسدکه در این حالت حجم رسوب استالدهید10% است. دردمای60 درجه سانتیگراد مقداررسوب به 50% هم می رسد. در یک بررسی دیگربعنوان یک ازمایش ساده نمونه های پت چندلایه ای، و PETمورد استفاده در اجاقهای مایکروویوبه مدت 50 دقیقه در دماهای120،150،230 درجه سانتیگراد حرارت دیدند که در این ازمایش هم بی ثباتیهایی ازطریق آنالیزبه روش GC تشخیص داده شد و مشاهده گردید که این مهاجرت ها و بی ثباتیها تا حدود10mg/kg افزایش یافته و اندازه گیری گردیدند. 

برای بررسی روند مهاجرت، پلاستی سایزرهای دی اتیل هگزیل فتالات و دی اتیل هگزیل آدیپات و مونومر اتیلن گلیکول  در بطریهای PET باید اندازه گیری شوند و روند مهاجرت آنها به داخل ترکیب مشابه غذایی انتخابی برای نوشیدنی مشابه بر اساس قوانین اتحادیه اروپا در طول زمان باید اندازه گیری شوند.در برخی از مقالات نتایج آزمایشات نشان داده است که میزان مهاجرت ترکیبات DEHAو DEHP و اتیلن گلیکول با افزایش دما افزایش می یابد ومیزان مهاجرت در دمای یخچال غیرقابل تشخیص است. با گذشت زمان نیز میزان مهاجرت این ترکیبات افزایش یافته و به یک حد ماکزیمم می رسد و سپس بازگشت مهاجرت مشاهده می شود. بررسی تغییرات ساختاری بطری با روشDSC نشان دادکه این بازگشت مهاجرت مربوط به تغییرات ساختاری نبوده بلکه به خاطرجذب سطحی مجدد است.میزان مهاجرت این ترکیبات کمترازحدتعریف شده توسط استاندارداروپایی بود. البته نتایج نشان داد که نگهداری در شرایط دمایی نامناسب و در یک دوره زمانی احتمال مهاجرت برخی از پلاستی سایزرها را به بیش از حدمجازاتحادیه اروپا افزایش می دهد. نتایج آزمایشات جذب نشان داد که میزان جذب منتول(که یک ترکیب شیمیایی مربوط به طعم احساس سردی شبیه احساس حاصل از احساس حاصل از مصرف موادی نظیرنعناع است) در نوشیدنی مثل دوغ) به بطری PET با گذشت زمان افزایش یافت. بعلاوه فرآیند نفوذ منتول به بطری PET یک فرآیند وابسته به دما بوده و میزان جذب منتول با افزایش دمای محیط افزایش می یابد. بنابراین برای نگهداری نوشیدنی ها در بسته بندی پلاستیکی حفظ شرایط زمانی و دمایی مناسب ضروری است. ضریب نفوذ ملکولی منتول به زمان وابسته نبوده ولی به دما وابسته است و از رابطه آرنیوس تبعیت می کند. در بررسی خواص مکانیکی، نتایج تست کشش بر روی بطریها باید انجام شود نتایج آزمایشات در برخی مقالات نشان داد جذب منتول به بطری باعث کاهش مدول یانگ و مقاومت در برابر کشش در بطریها می شود ولی درصد کشش افزایش می یابد. در واقع خواص مکانیکی بطریها در اثر جذب ترکیبات عطروطعمی تحت تاثیر واقع می شودو از مقاومت آنها کاسته می شود. 

 

 

 

  
سه شنبه 27 فروردین 1392
 نسرین فیاض

یکی از مشکلات بطری های PET  نرم شدن آن است که با گذشت زمان تغییر شکل می دهند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که بطری ها در انبارهایی با دمای بالا قرار گیرند. زمانی که دما 35 درجه به بالا باشد این اتفاق می افتد. راه حل این مشکل افزایش وزن پلاستیک در فرمول بطری های مذکور است. از دیگر مشکلات بطری های PET  خروج گاز دی اکسید کربن و ورود گاز اکسیژن است. با گذشت زمان حدود 15% دی اکسید کربن طی 4 ماه از دست می رود. برای جلوگیری از بروز این مشکل باید از بطری های با حجم بیشتر و دی اکسید کربن بیشتر استفاده کرد. هرچه بطری بزرگتر و حاوی گاز بیشتری باشد، CO2   کمتری  خارج می شود. برای این که ورود اکسیژن به حداقل خود برسد باید سطح بالاتری از دی اکسد کربن را تزریق نمود. محصولاتی که به حظور اکسیژن حساس می باشند مثل نوشیدنی هایی از قبیل آبیموه ها استفاده از PEN( اتیلن پنتالات ) پیشنهاد می شود چون به اکسیزن مقاوم تر است البته قیمت تمام شده بیشتر است.  

Gordon L.Robertson. 2010.  Food Packaging and Shelf Life. CRC Press, Taylor and Francis NW. Chapter 9, P:171.

A Hand book of food  packaging. Second edition. 1992. Published by Blackie Academic and Professional, an imprint of  Chapman and Hall , Wester Cheddens Road. Chapter 13, 9: 340.

 

  

جستجوی پیشرفته

کتب و مقالات علمی
صنایع بسته بندی و غذایی

خبرنامه: ثبت ایمیل

فرش پلاس( بسته بندی میوه و سبزی)