قیمت بطری به زودی تعدیل می‌شود

مهدی صادقی نیارکی مدیرکلدفتر صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و آرایشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوبا  شبکه خبری تهران نیوز، در مورد کمبود این روزهای بطری پلاستکی اظهار کرد: بعد از سیل تقاضادر بورس کالا به دلایلی از جمله موضوعات ارزی، عدم اطمینان از آینده بازار وهمچنین فاصله قیمت‌های وارداتی با تولیدات داخلی شاهد  افزایش ناگهانی تقاضادر بورس بودیم که بلافاصله تدابیری برای کنترل این بازار صورت گرفت.

صادقی گفت: کل گریدهای بطری ورزینی که توسط پتروشیمی تولید می‌شود در داخل بورس عرضه می‌گردد. ما مشکلی در بورسبرای عرضه نداریم بلکه با تقاضای بالای مواجه هستیم و اگر این تقاضا اصلاح شودمشکلات آن حل می‌شود.

وی افزود: ما بعد از افزایش تقاضابرای کنترل قیمت‌ها مصوب کردیم هر کسی که سال گذشته در بورس خریداری کرده استامسال با ۲۰درصد افزایش این محصول را می‌تواند خریداری کند و بعد از آن در یک هفتهتقاضا کاهش پیدا کرد، با مجموع این تدابیر و سایر کارهای که به زودی ابلاغ می‌شودمشکلات کاملا برطرف می‌شود.

مدیرکل دفتر صنایع غذایی،بهداشتی، دارویی و آرایشی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز داخل ۲۵۰ هزار تن دانست وخاطرنشان کرد: هم واردات داریم هم صادرات، سابقا تولیدکنندگان بزرگ بطری را واردمی‌کردند و اکنون با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده بطری در اولویت یک قرار دارد ومی‌توانند آن را وارد کنند.

صادقی اذعان داشت: پتروشیمیصادرات خود را بسیار کاهش داده است و کل تولیدات خود را در داخل بورس عرضه می‌کندو اگر ما  تقاضا و عرضه را درست کنیم مشکلی نخواهیم داشت.

وی در پایان از تصمیمات جدید وزارتصنعت در مورد تعدیل قیمت‌های بطری خبر داد و تاکید کرد: بعد از ابلاغ ایندستور العمل  شاهد عادی شدن در توزیع خواهیم بود.

 

 


شنبه - پنجشنبه / 8:00 - 20:00
ساعات کاری
051-35421060
روابط عمومی / مشاوره و تحقیقات
info@icfp.ir
پست الکترونیکی